TỔNG CỤC CẢNH SÁT
CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Logo
CẢNH BÁO
Việc tham gia đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật,
quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự 1999 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan công an sẽ lưu lại log truy cập này để tập hợp xử lý!
Mọi thông tin tố giác tội phạm có liên quan xin gửi về:
Cục Cảnh sát PCTP sử dụng Công nghệ cao, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: C50@canhsat.vn - Điện thoại: 069.2321161 hoặc 069.2321154